Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Natječaj-Administrativni tajnik

Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Administrativnog tajnika, da će se intervju održati dana 19. kolovoza 2019. godine (ponedjeljak), u prostorijama Pazin d.o.o., na adresi Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, s početkom u 08,30 sati.

Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.