Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Energetska obnova


U tijeku je izvođenje radova energetske obnove višestambene zgrade na adresi MUNTRILJSKA 1 u Pazinu


Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama). Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

 

Projektom su predviđene građevinske mjere energetske obnove i to poboljšanje toplinske zaštite ovojnice te zamjena vanjske stolarije.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 1.286.848,00 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 1.224.347,75 kuna sa maksimalnim iznosom bespovratnih sredstava u visini 737.015,41 kuna.

 

Planiranom energetskom obnovom projektirana je ušteda od 71 % toplinske energije za grijanje/hlađenje nakon provedbe energetske obnove.


 


U tijeku je izvođenje radova energetske obnove višestambene zgrade na adresi MUNTRILJSKA 3, 5 u Pazinu


Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama). Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

 

Projektom su predviđene građevinske mjere energetske obnove i to poboljšanje toplinske zaštite ovojnice te zamjena vanjske stolarije.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 1.053.778,00 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 999.787,71 kuna sa maksimalnim iznosom bespovratnih sredstava u visini 612.626,62 kuna.

 

Planiranom energetskom obnovom projektirana je ušteda od 63 % toplinske energije za grijanje/hlađenje nakon provedbe energetske obnove.