Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

O nama


Pazin d.o.o. je osnovan od strane Grada Pazina, te se bavi upravljanjem zgradama na području grada Pazina, ali i šire, pokrivajući područje okolnih općina, te do danas imamo pod svojim upravljanjem više od 250 zgrada, od kojih je većina stambenih, dok je manji dio poslovne odnosno stambeno-poslovne namjene.

Poslovi redovnog upravljanja uključuju brigu o redovnom održavanju zajedničkih dijelova te uređaja zgrada, osiguranje zajedničkih dijelova i uređaja od rizika, zastupanje suvlasnika zgrada pred sudom odnosno drugim tijelima državne vlasti, dok temeljem većinskih odluka suvlasnika, čiji vlasnički udio u ukupnim vlasničkih dijelovima prelazi 50%, obavljamo ostale poslove. 

Za sve radove koji su izvan poslova redovnog održavanja zgrade, uz potpisani zahtjev većinskog dijela suvlasnika zgrade, po potrebi izrađujemo troškovnike, sakupljamo ponude, organiziramo kreditiranje od strane banke, pripremamo ugovore te nadziremo izvođenje radova.