Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Natječaji i energetska obnova


30.04.2018. Natječaj:
ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE NA ADRESI DINKA TRINAJSTIĆA 4, 4a-e, 6, 8 U PAZINU


Popis gospodarskih subjekata s kojima Pazin d.o.o. kao Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi (PDF) 34,8 KB

Dokumenti za preuzimanje:

Ponudbeni list i ostali obrasci (DOC)
Obavijest o nabavi (PDF)
Troškovnik (XLS)
Sheme stolarije (PDF)
Dokumentacija o nabavi.pdf

 

Predmet nabave: Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade na adresi 
Dinka Trinajstića 4, 4A-E, 6, 8, u Pazinu

EV.BR.NABAVE: ENOM-03/2017

Status: Zatvoreno

ODLUKA o odabiru.pdf