Pazin d.o.o

 • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

 • Kontakt 052 624 300

 • Email pazin.doo@pazin.hr

Zakoni i propisi


Upravljanje i održavanje zgrada određeno je slijedećim zakonima i propisima:

 • Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)
 • Uredbom o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
 • Odluka o komunalnom redu Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina 23/06, 21/09)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/10, 121/13)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/03)