Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Upravljanje zgradama


Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) regulirano je upravljanje te održavanje zgrada, istim su određene pravne osnove za uređenje odnosa između suvlasnika, također je određeno vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama.

Uredbom o održavanju zgrada (NN 64/97) određeno je što su zajednički dijelovi zgrade, zajednički uređaji zgrade, zajedničke instalacije zgrade, te se isti prema tome mogu održavati iz sredstava zajedničke pričuve, a također je određeno i koji radovi na zgradi su redoviti a koji su hitni ili nužni.

Međuvlasničkim ugovorom između suvlasnika, prema navedenim propisima, određuju se odnosi između suvlasnika, a vezano uz odluku o upravitelju zgrade, predstavniku suvlasnika te o održavanju nekretnine, te se mogu regulirati i neka druga pitanja kao ona vezana uz zajedničke dijelove zgrade, uz održavanje zgrade iz zajedničke pričuve, uz raspodjelu zajedničkih režijskih troškova zgrade (zajednička struja, zajednička voda, zajedničko čišćenje i dr.) ili način korištenja zajedničkih prostorija.  

Ugovorom o upravljanju zgradom, a kojeg suvlasnici zgrade na temelju Međuvlasničkog ugovora sklapaju sa upraviteljem zgrade, određuju se odnosi između suvlasnika zgrade i upravitelja, te obveze i prava upravitelja u poslovima upravljanja i održavanja zgrade.