Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Redovni poslovi temeljem Zakona o zaštiti od požara (ZOP)

Redovni poslovi temeljem Zakona o zaštiti od požara (ZOP) su : organizacija, evidentiranje, uviđaji i kontrole na terenu, po potrebi obavijesti i prijedlozi sanacije, vezani uz dimnjake i ložišta, vatrogasne aparate, unutarnju hidrantsku mrežu, gromobransku instalaciju, elektroinstalacije, tipkala za isključenje napona el. Energije u slučaju nužde, panik rasvjetu, stabilne sustave za dojavu požara, mjere ZOP-a u zajedničkim dijelovima zgrade, te po potrebi izdavanje suglasnosti za rad s otvorenim plamenom u zgradi.