Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Struktura tvrtke

Direktor - član Uprave:
Vlasta Nekić, dipl.ing.građ.

Pravnik:
Danijela Debeljuh, mag.iur.

 

Računovodstvo:

Viši stručni referent za računovodstvo, knjigovodstvo i financije
Dolores Matković dipl.oec.

Administrativni tajnik
Haidea Bratulić

 

Tehnička služba:

Viši stručni referent za poslove zaštite od požara i izradu projektne dokumentacije
Nina Benazić mag.ing.aedif

Stručni referent za graditeljsko-nadzorne poslove i održavanje zgrada
Elvis Fornažar ing.građ.

 

Nadzorni odbor:
Davor Sloković, predsjednik
Danijel Lušić, zamjenik predsjednika
Miranda Karanović, član

 

Skupština:
Renato Krulčić – gradonačelnik Grada Pazina