Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Postupak kod većih građevinskih zahvata na zgradama (sanacije krovova, sanacije pročelja)


Kod većih građevinskih zahvata kao što su sanacija krovišta ili pročelja zgrade, sudjeluju svi suvlasnici na zgradi, putem svog predstavnika, kao i sami djelatnici upravitelja.

Postupak započinje pisanim zahtjevom suvlasnika, potpisanim od strane predstavnika.

Ukoliko suvlasnici predlažu izvođača radova, isti se navodi u predanom zahtjevu.

U suprotnom se nakon sastavljanja troškovnika potrebnih radova – procjene od strane upravitelja, preko upravitelja provodi postupak prikupljanja ponuda izvoditelja za radove predviđene troškovnikom.

Nakon otvaranja dostavljenih ponuda od strane predstavnika (ili nekoliko članova suvlasnika - komisija), te uz prisustvo djelatnika upravitelja, iste predstavnik suvlasnika prezentira ostalim suvlasnicima na zgradi, te odabiru najpovoljniju ponudu.

Sastanku mogu i ne moraju prisustvovati i predstavnici upravitelja, prema dogovoru sa suvlasnicima odnosno predstavnikom.

Ponuda je podložna korekcijama ukoliko se oko toga suglase suvlasnici i ponuditelj, također se može i u cijelosti odbiti od strane suvlasnika, te se tada može prema novom zahtjevu tražiti i  nove ponude. 

Upravitelj ne utječe na izbor izvoditelja radova, niti na proces prikupljanja ponuda, isključivo pravo odlučivanja imaju suvlasnici zgrade, a upravitelj izvršava odluku koju donose suvlasnici na temelju većinske odluke prema suvlasničkom dijelu u zgradi.

Podmirenje troškova radova, a prema ponudi, Ugovoru, izvedenim radovima, može biti sa računa zgrade, ukoliko ima sredstava, odnosno kreditnim sredstvima koje zgrada dobiva kreditom u banci putem upravitelja.  

Kreditna sredstva se ostvaruju nakon prikupljanja i dostave sve potrebne dokumentacije banci, od strane upravitelja. Nakon odobrenog kredita izvode se radovi i konačni obračun izvedenih radova, uz nadzor tehničke službe upravitelja. Po ovjeri konačnog obračuna od strane suvlasnika, putem njihovog predstavnika, izvođaču se podmiruje račun.